Κατηγορία: Φιλοξενούμενα άρθρα

Εγκατάσταση Koha 3.2 – MARC21 στη Σχολική Βιβλιοθήκη της Ιόνιου Σχολής.

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση της έκδοσης 3.2 του Koha με χρήση του μορφότυπου MARC21 στη Σχολική Βιβλιοθήκη της Ιόνιου Σχολής στην Αθήνα. Η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία i-tim και περιελάμβανε μελέτη εγκατάστασης του Koha, εγκατάσταση της έκδοσης 3.2, παραμετροποίηση του συστήματος και του MARC21 με βάση τις ανάγκες της Ιόνιου Σχολής και εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση των υποσυστημάτων του Koha.  Δείτε την αναζήτηση της εγκατάστασης πατώντας εδώ ή επικοινωνήστε με την εταιρεία i-tim στέλνοντας μήνυμα στη διεύθυνση info@i-tim.gr.

Advertisements

Εγκατάσταση Koha 3.6 – UNIMARC στις δημοτικές βιβλιοθήκες του Δήμου Καλαμαριάς

Η τεχνική ομάδα του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.), η οποία αποτελείται από εξειδικευμένους σε θέματα αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών πληροφορικούς και βιβλιοθηκονόμους και υποστηρίζει τα projects του Σ.Ε.Α.Β. και ειδικότερα τον Συλλογικό Κατάλογο των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Κ.Ε.Α.Β.), ολοκλήρωσε το έργο «Μελέτη, παραμετροποίηση, εγκατάσταση σε θέση λειτουργίας και εκπαίδευση για την χρήση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Αυτοματοποίησης Βιβλιοθήκης Koha στις δημοτικές βιβλιοθήκες του Δήμου Καλαμαριάς». Το έργο ξεκίνησε το 2010Ο Δήμος Καλαμαριάς διαθέτει σε πλήρη λειτουργία 7 αυτόνομες δημοτικές και παιδικές βιβλιοθήκες. Μέχρι την έναρξη του έργου, 3 βιβλιοθήκες είχαν καταλογογραφήσει το υλικό τους στο σύστημα ΑΒΕΚΤ 4.0 (DOS περιβάλλον λειτουργίας χωρίς διασύνδεση των 3 βάσεων και χωρίς χρήση MARC πρότυπου) ενώ οι υπόλοιπες βιβλιοθήκες δε διέθεταν σύστημα αυτοματοποίησης του καταλόγου τους.

Περιληπτικά, το έργο περιελάμβανε τις εξής φάσεις:

1)      Συγγραφή της τεχνικής μελέτης για τον καλύτερο σχεδιασμό και εκτέλεση του έργου με βάση τις ανάγκες των βιβλιοθηκών  του Δήμου Καλαμαριάς.

2)      Εγκατάσταση του συστήματος Koha 3.6 στους servers του Δήμου Καλαμαριάς. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των βιβλιοθηκών του Δήμου Καλαμαριάς επιλέχτηκε το format UNIMARC.

3)      Λειτουργικός έλεγχος της έκδοσης 3.6 του Koha. Στον έλεγχο εντοπίστηκαν πολλά προβλήματα (όπως η μη σωστή λειτουργία των ευρετηρίων αναζήτησης, η μη σωστή λειτουργία των authorities files, προβλήματα στην εμφάνιση των εγγραφών, ελλείψεις στο UNIMARC και πάρα πολλά άλλα) τα οποία διορθώθηκαν από το τεχνική ομάδα του Σ.Ε.Α.Β. και η έκδοση 3.6 του Koha λειτουργεί χωρίς το παραμικρό πρόβλημα.

4)      Πρόσθετες μεταφράσεις στα βασικά υποσυστήματα και λειτουργίες της έκδοσης 3.6 του Koha (OPAC, Καταλογογράφηση, Καθιερωμένα Αρχεία, Προσκτήσεις Υλικού, Δανεισμός Υλικού, Περιοδικές εκδόσεις) στα ελληνικά καθώς και στην πλήρη μετάφραση των πεδίων και υποπεδίων του  format UNIMARC.

5)      Σε συνεργασία με το προσωπικό της βιβλιοθήκης πραγματοποιήθηκε παραμετροποίηση του Koha 3.6 για τις ανάγκες λειτουργίας των βιβλιοθηκών του Δήμου Καλαμαριάς.

6)      Μεταφορά και ενοποίηση των βιβλιογραφικών εγγραφών από το σύστημα ΑΒΕΚΤ 4.0 στο Koha. Αρχικά παραδόθηκαν στην ομάδα 39.185 βιβλιογραφικές εγγραφές από 3 βιβλιοθήκες σε format ISO-2709. Σε αυτές τις εγγραφές πραγματοποιήσαμε μαζική διόρθωση λαθών και τροποποιήσεις σε πεδία / υποπεδία και δείκτες του μορφότυπου UNIMARC των εγγραφών (π.χ. οι θεματικές επικεφαλίδες από το πεδίο 998 που είχαν στον αρχείο εξαγωγής μεταφέρθηκαν στο πεδίο 606 του UNIMARC). Στην συνέχεια προστέθηκαν στοιχεία αντιτύπων σε όσες εγγραφές δεν είχαν τέτοιες πληροφορίες. Ακολούθησε η μετατροπή της κωδικοποίησης των χαρακτήρων των βιβλιογραφικών εγγραφών  (character set) καθώς το ΑΒΕΚΤ 4.0 δεν υποστηρίζει κωδικοποίηση χαρακτήρων σε μορφή UNICODE (UTF-8).  Μετά έγινε ενοποίηση των βιβλιογραφικών εγγραφών για τις 3 βιβλιοθήκες. Με την χρήση προγραμμάτων που ανέπτυξε το τεχνικό μας τμήμα, πραγματοποιήσαμε ενοποίηση κοινών βιβλιογραφικών εγγραφών που υπήρχαν σε 2 ή περισσότερες βιβλιοθήκες του δήμου της Καλαμαριάς. Οι ενοποιημένες εγγραφές ανέρχονται στις 2.970 (ποσοστό 7,58% των εγγραφών). Στην συνέχεια, οι εγγραφές φορτώθηκαν στον κατάλογο της βιβλιοθήκης και είναι διαθέσιμες στο προσωπικό και στους χρήστες της συλλογής.

7)      Εκπαίδευση του προσωπικού της βιβλιοθήκης στις βασικές λειτουργίες του Koha. Η εκπαίδευση διήρκησε 28 ώρες και αφορούσε όλα τα υποσυστήματα που χρησιμοποιεί η βιβλιοθήκη. Την παρακολούθησαν 16 βιβλιοθηκονόμοι του Δήμου Καλαμαριάς. Το έργο ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2011 και σήμερα είναι σε πλήρη λειτουργία.  Παράλληλα παραδοθήκαν στο προσωπικό εγχειρίδια χρήσης της έκδοσης 3.6 του Koha στα ελληνικά για τα βασικά υποσυστήματα.

Για περισσότερες πληροφορείς σχετικά με την εγκατάσταση πατήστε εδώ ή να επικοινωνήσετε με την τεχνική ομάδα υποστήριξης του Σ.Ε.Α.Β. στο τηλέφωνο 210-7723207.