Προσθήκη του Z39.50 της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

Σε περίπτωση που δεν το έχετε διαβάσει, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος μοιράζεται μαζί μας το Z39.50 της. Αν χρησιμοποιείτε Unimarc, μπορείτε πλέον να κάνετε πλήρη ανάκτηση βιβλιογραφικών εγγραφών με την προσθήκη του Z39.59 στο Koha. Δείτε στην εικόνα πώς πρέπει να συμπληρωθούν τα σχετικά πεδία. Όσοι χρησιμοποιείτε Marc21 μπορείτε να το προσθέσετε και να βλέπετε συμβουλευτικά τις εγγραφές στο preview της Z39.50 αναζήτησης.

nlgz3950